Κερατόκωνος

Ο Κερατόκωνος είναι μια πάθηση στην οποία ο κερατοειδής σταδιακά γίνεται πιο λεπτός και παίρνει σχήμα κώνου. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της ποιότητας της όρασης ακόμα και με γυαλιά ή φακούς επαφής.

Στο Dr Ioannides Laser Eye Clinic μπορούν να γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη μελέτη, διάγνωση και παρακολούθηση του κερατόκωνου αλλά και για το σχεδιασμό εξειδικευμένης θεραπείας. Έχουμε στη διάθεση μας:

Εξελιγμένη μέθοδο τοπογραφίας κερατοειδή τύπου Scheimpflug (Pentacam)
HD-OCT τομογραφία κερατοειδή (Carl Zeiss)
Μηχάνημα υπεριώδους ακτινοβολίας για διασύνδεση κολλαγόνου (corneal cross-linking)

Περισσότερες πληροφορίες για το cross-linking